ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอ
อำเภอนาหม่อม
พื้นที่ 149.50 ตร.กม.
ประชากรชาย 10,477 คน
ประชากรหญิง 10,929 คน
รวมทั้งหมด 21,406 คน
อบต/เทศบาล 4 แห่ง

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงควา...

ช่วงกิจกรรม
กิจกรรม
หน่วยงาน

    ---------- ไม่มีข้อมูลกิจกรรมที่จะแสดง ----------