ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
อำเภอนาหม่อม
พื้นที่ 149.50 ตร.กม.
ประชากรชาย 10,477 คน
ประชากรหญิง 10,929 คน
รวมทั้งหมด 21,406 คน
อบต/เทศบาล 4 แห่ง

นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ช่วงกิจกรรม
กิจกรรม
หน่วยงาน

    ---------- ไม่มีข้อมูลกิจกรรมที่จะแสดง ----------