ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอ
อำเภอนาหม่อม
พื้นที่ ๑๔๙.๕๐ ตร.กม.
ประชากรชาย 0 คน
ประชากรหญิง 0 คน
รวมทั้งหมด 0 คน
อบต/เทศบาล ๔ แห่ง
ช่วงกิจกรรม
กิจกรรม
หน่วยงาน